Feragatname

1. Sorumluluk Sınırlaması

Bu internet sitesinin içeriği özenle düzenlenmiştir. Bu hizmeti sunan kurum, sunulan bilgilerin doğruluğuna, eksiksizliğine veya güncelliğine dair hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. İnternet sitesindeki içeriklerin kullanımından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu internet sitesinin kullanımıyla, kullanıcı ve bu hizmeti sunan kurum arasında hiçbir sözleşme gerçekleşmemektedir.

2. Dış Bağlantılar

Bu internet sitesinde başka internet siteleriyle bağlantılar (“dış bağlantılar”) bulunmaktadır. Diğer internet sitelerinin içeriklerinden, siteleri sunanların kendileri sorumludur. Dış bağlantılar verildiğinde söz konusu sitelerin yasa dışı bir içeriğe sahip olmadıkları görülmüştür. Bu hizmeti sunan kurum, bağlantı verdiği sitelerin mevcut ve gelecek tasarımları üzerinde söz hakkına sahip değildir. Hukuk ihlali ile ilgili somut bir ipucu olmadan, dış bağlantıların hizmeti sunan kurum tarafından sürekli olarak kontrol edilmesi beklenemez. Hukuk ihlali durumunda dış bağlantılar derhâl silinir.

3. Telif ve Veri Koruma Kanunu

İnternet sitesinde yayımlanan içerikler Alman Telif ve Veri Koruma Kanunu’na tabidir. Alman Telif ve Veri Koruma Kanunu doğrultusunda olmayan kullanımlar için hizmeti sunan kurumdan veya hak sahibinden önceden yazılı olarak izin almak gerekir. Bu özellikle çoğaltma, düzenleme, tercüme etme, kaydetme, işleme yahut içeriklerin veritabanlarında veya başka elektronik platform ve sistemlerde sunumu için geçerlidir. Üçüncü şahıslara ait içerikler ve haklar bu durumda böyle nitelenir. Bu sitedeki içeriklerin bir kısmının veya tamamının izinsiz kopyalanması yasaktır ve suçtur. Sadece ticari olmayan, kişisel ve özel kullanım için kopyalama ve indirme serbesttir. Bu internet sitesi yazılı izin olmaksızın üçüncü kişilere resim veya video karelerinde sunulamaz.

4. Veri Koruma

Bu internet sayfasının ziyaret edilmesi ile birlikte bilgiler kaydedilebilir. Saat, tarih ve incelenen sayfa bilgisi türünden olan bu veriler kişisel veriler kategorisine girmemekte ve anonim olarak verilmektedir. Bu veriler yalnızca istatistiki amaçlarla kaydedilmektedir. Bu verilerin ticari veya ticari olmayan bir sebeple üçüncü kişilere iletilmesi söz konusu değildir.

İnternetteki veri aktarımında (örneğin e-posta haberleşmesinde) güvenlik açığı olabileceğini ve üçüncü kişilerin erişiminden tamamen korunamayacağını özellikle belirtiyoruz.

Eğer ticari bir anlaşma yok ise veya önceden yazılı bir onay verilmediyse künyemizdeki iletişim bilgilerinin ticari tanıtım için kullanılmasını kesinlikle istememekteyiz. Böylelikle hizmeti sunan kurum ve bu sayfada adı geçen tüm şahıslar bilgilerinin ticari amaçlarla kullanılmasına ve dağıtılmasına karşı olduğunu belirtmektedir.

Alışveriş bölümünde verilen kişisel bilgiler siparişin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Siparişi gerçekleştirebilmek ve ulaştırabilmek için bu bilgiler ürünün teslimi için görevlendirilen partnerle paylaşılır. Bu bilgiler ayrıca internet sayfası içerisinde istatistiki amaçlar için kullanılır.

Kaynak: Fachanwalt finden, Disclaimer, Rechtsanwalt aus Düsseldorf, Familienrecht in Dortmund