Ibn Rushd Cover

Ibn Rushd Cover

İbn Rüşd, İslam tarihinin bilim ve düşünce alanındaki en parlak döneminin sonlarına doğru Endülüs’te yaşamış olan önemli bir hukukçu, hekim ve büyük bir filozoftur.

Über Muhammed Suicmez